رزومه مشاوره ، آموزش و پیاده سازی سیستم های مدیریت نگهداری وتعمیرات شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه

دریافت کاتالوگ مشخصات نرم افزار EAM-CMMS-MMKMS 

دریافت کاتالوگ مشخصات نرم افزار انبار قطعات یدکی و کالا eAnbar 

دریافت کاتالوگ کلی در شکل های زیر EAM-CMMS-MMKMS  (روی عکس های زیر کلیک کنید بزرگ می شود)

۲    ۱